Ceremonia ślubna

Prawa i obowiązki małżonków w świetle prawa

Przedstawiam Wam kilka najistotniejszych faktów prawnych dotyczących małżeństwa. Polecam przeczytać nie tylko prawnikom i fanom paragrafów. Warto wiedzieć co poważnego kryje się za suchymi formułkami i uroczystymi ceremoniami zanim zdecydujecie się na ślub.

Prawa i obowiązki małżonków w świetle prawa
Weronika Ulicz Autor: Weronika Ulicz

Warto wiedzieć co poważnego kryje się za suchymi formułkami i uroczystymi ceremoniami. Gdy opadną ślubne emocje, obudzicie się jako mąż i żona. Warto więc poznać swoje nowe prawa i obowiązki wynikające z przepisów.

Definicja małżeństwa

W polskim prawie małżeństwo jest definiowane jako trwały, egalitarny (równy, wyrównany) związek mężczyzny i kobiety powstały z ich woli w sposób sformalizowany. Jest określony jako swoista dwustronna czynność prawna zbliżona do kategorii umów.

Zawarcie małżeństwa

Do zawarcia małżeństwa w Polsce dochodzi, kiedy dwie osoby przeciwnej płci i stanu wolnego złożą zgodne oświadczenia (przysięgę małżeńską) o wstąpieniu w związek małżeński. Ważne jest, aby przy tym obecny był kierownik Urzędu Stanu Cywilnego – ewentualnie duchowny (w przypadku ślubu konkordatowego). Muszą też jednocześnie oświadczyć wolę jednoczesnego zawarcia małżeństwa cywilnego, a kierownik musi sporządzić akt małżeństwa.

Osoby chcące zawrzeć małżeństwo muszą być pełnoletnie (mieć 18 lat), choć dopuszczalna jest możliwość zawarcia małżeństwa w przypadku ważnych powodów (np. ciąża). Sąd opiekuńczy może zezwolić kobiecie, która ukończyła 16 lat, jeśli okoliczności wskazują, że będzie to dobre dla zakładanej rodziny.

Przeszkody zawarcia małżeństwa:
 • 1przeszkoda wieku - zbyt niski wiek małżonków
  2ubezwłasnowolnienie
  3choroba psychiczna
  4niedorozwój umysłowy
  5bigamia
  6pokrewieństwo
  7powinowactwo
  8przysposobienie

Prawa i obowiązki małżonków

Małżonkowie mają równe prawa i obowiązki. Poprzez zawarcie związku małżeńskiego zobowiązują się do:
 • 1Wspólnego pożycia
  2Wzajemnej pomocy
  3Wzajemnej wierności
  4Współdziałania dla dobra rodziny, którą przez swój związek założyli
  5Wspólnego rozstrzygania o istotnych sprawach rodziny (jeśli takie porozumienia brak małżonkowie mogą zgłosić się do sądu o rozstrzygnięcie sporu)

Obowiązek wspólnego pożycia, wzajemnej pomocy i wierności

Obowiązek wspólnego pożycia polega, według definicji Sądu Najwyższego, na duchowej, fizycznej i gospodarczej łączności małżonków. Wspólne pożycie stanowi naturalny cel małżeństwa i warunkuje urzeczywistnienie jego treści. Jego przejawami są wspólne zamieszkanie, wzajemna lojalność małżonków, uwzględnienie słusznych interesów i uczuć drugiej strony, poszanowanie itd.

Obowiązek wzajemnej pomocy polega na pomocy materialnej, pomocy moralnej, na wspieraniu poczynań i przezwyciężaniu trudności drugiego małżonka. Obowiązek ten przejawia się szczególnie silnie, np. w wypadku choroby współmałżonka.

Obowiązek wierności dotyczy obojga małżonków. Małżonek, który dopuszcza się zdrady, łamie swoją przysięgę małżeńską, a doprowadziwszy tym do rozwodu, może zostać uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia małżeńskiego.

Współdziałanie dla dobra rodziny

Współdziałanie dla dobra rodziny to przyczynianie się według sił i możliwości zarobkowych oraz majątkowych każdego ze współmałżonków do zaspokajania potrzeb rodziny. Może polegać na wspólnym wychowywaniu dzieci oraz na współpracy we wspólnym gospodarstwie domowym. Prawo polskie dopuszcza także model, kiedy jedno z małżonków zarabia na utrzymanie rodziny, a drugie zajmuje się pracą w gospodarstwie domowym.

Obowiązek wspólnego rozstrzygania spraw rodziny

Obowiązek wspólnego rozstrzygania spraw rodziny mówi o tym, że istotne sprawy rodziny muszą być przez współmałżonków rozstrzygane wspólnie. W zwykłych sprawach rodziny może występować osobno każdy ze współmałżonków, ale wtedy zobowiązania zaciągnięte przez jednego z nich obciążają zgodnie oboje małżonków.

Nazwiska małżonków

Każdy małżonek decyduje o tym, jakie nazwisko będzie nosił po zawarciu związku małżeńskiego. Oświadczenie o tym należy złożyć kierownikowi USC bezpośrednio po zawarciu małżeństwa lub przed sporządzeniem zaświadczenia. Małżonkowie mogą:
 • 1nosić wspólne nazwisko, które jest dotychczasowym nazwiskiem jednego z nich
  2każdy z osobna zachować swoje dotychczasowe nazwisko
  3połączyć nazwisko współmałżonka ze swoim nazwiskiem (po połączeniu nazwisko konkretnej osoby nie może składać się z więcej niż dwóch członów)
  4jeżeli małżonkowie nie złożyli stosownych oświadczeń co do swojego nazwiska, każdy z nich pozostaje przy nazwisku dotychczasowym.

Ważne fakty dodatkowe:


 • 1zaręczyny jako formalna umowa przedmałżeńska w polskim prawie nie występuje
  2powinowactwo jest to więź prawna, jaka powstaje pomiędzy jednym małżonkiem a krewnymi drugiego małżonka, trwa ono mimo ustania małżeństwa.
<
głosuj
 
dodajKomentarz
Autor:
Tekst:

GUÍA COMPLETA DE EMPRESAS EN:

TODO LO QUE NECESITAS PARA ORGANIZAR TU BODA

MÁS DE 14.000 PROVEEDORES


NUESTRO BOLETÍN EN TU MAIL


Acepto las Condiciones legales y la Polityka prywatności de Bodaclick


Wasze śluby na czołówce!

 GOSIA & ANDRZEJTradycyjny ślub i wesele

GOSIA & ANDRZEJ
Tradycyjny ślub i wesele

Ślub Małgosi i Andrzeja odbył się nietypowo, bo w piątek. Reszta - zgodnie z polską tradycją. Zobaczcie! [Zobacz]

test 123 test [Idź do bloga]