Ceremonia ślubna

Ślub konkordatowy: informacje, dokumenty, przebieg

Zdecydowaliście się na ceremonię religijną (ślub kościelny). Dzięki konkordatowi (umowie zawartej pomiędzy Stolicą Apostolską o państwem polskim) może mieć on moc prawną. Kiedy zacząć przygotowania, jakie dokumenty zgromadzić i jak przebiega ceremonia? Czy ślub konkordatowy mogą zawrzeć tylko katolicy? Z naszym praktycznym przewodnikiem nie zginiesz!

ślub konkoradatowy, ślub kościelny, ślub, formalności ślubne, opłaty za ślub
Weronika Ulicz, redaktor internetowy, dziennikarka Autor: Weronika Ulicz

Zdecydowaliście się na ceremonię religijną (ślub kościelny). Dzięki konkordatowi (umowie zawartej pomiędzy Stolicą Apostolską o państwem polskim) może mieć on moc prawną. Kiedy zacząć przygotowania, jakie dokumenty zgromadzić i jak przebiega ceremonia? Czy ślub konkordatowy mogą zawrzeć tylko katolicy? Z naszym praktycznym przewodnikiem nie zginiesz!

Osoby chcące zalegalizować swój związek najczęściej wybierają ślub konkordatowy. Jest to jednocześnie akt prawny i ceremonia religijna. Inna oficjalna nazwa ślubu konkordatowego to małżeństwo wyznaniowe, wywołujące skutki w prawie cywilnym.

Ślub konkordatowy: formalności i dokumenty krok po kroku

Ślub konkordatowy, podobnie jak ślub kościelny zawierany jest najczęściej w parafii panny młodej lub pana młodego. W przypadku wybrania innej parafii trzeba uzyskać zgodę od proboszczów ze swoich parafii. Taki dokument to tzw. licencja.
 • 1od 6 do 3 miesięcy przed ślubem
  Pierwszy krok to wizyta w kancelarii kościoła, w którym chcecie zawrzeć związek małżeński. Rezerwujecie wówczas datę i godzinę ślubu. Jeżeli wybieracie jeden z popularniejszych kościołów w waszym mieście (np. Świętej Anny w Warszawie) trzeba się zapisać nawet rok wcześniej. Warto się przy okazji dowiedzieć o termin nauk przedmałżeńskich, jeżeli planujecie w nich uczestniczyć właśnie w tym kościele.
 • 23 miesiące przed ślubem
  Kompletujecie dokumenty kościelne i cywilne. Ważne są one zaledwie trzy miesiące, więc nie ma sensu robić tego wcześniej. Potrzebujecie:
  - świadectwa chrztu oraz bierzmowania (do uzyskania w kancelarii parafii, w której byliście chrzczeni). Upewnijcie się, że na akcie chrztu widnieje adnotacja o bierzmowaniu. Jeżeli jej nie ma, musicie udać się do kancelarii parafii, w której byliście bierzmowani.
  - zaświadczenie o odbyciu nauk przedmałżeńskich i spotkań w poradni rodzinnej (w większości przypadków to jeden dokument)
  - zaświadczenie z USC o braku okoliczności wykluczających zawarcie związku małżeńskiego. Jak go załatwić, zobacz: Ślub cywilny – dokumenty
 • Ponownie odwiedzacie kancelarię parafialną. Urzędnik kościelny na podstawie zgromadzonych kompletów dokumentów sporządzi protokół przedślubny oraz rozpisze "zapowiedzi przedślubne". Powinien wręczyć Wam także karteczkę niezbędną do spowiedzi.
 • Następnie musicie udać się do swoich parafii, by poinformować je o planowanym weselu i zapłacić „co łaska” za „zapowiedzi”. Zapowiedzi głoszone są przez dwie kolejne niedziele po spisaniu protokołu przedślubnego. Po wygłoszeniu zapowiedzi otrzymacie dokument stwierdzający, że zapowiedzi zostały wygłoszone. Przy następnej wizycie, dostarczacie go ponownie do parafii, w której bierzecie ślub kościelny.
 • W tym okresie odbywacie także pierwszą spowiedź przedślubną. Nie zapomnijcie poprosić spowiednika o podpis na karteczce.
  3Tydzień przed ślubem
  Udajecie się do kancelarii parafialnej, aby spisać akt ślubu. Ze względu na wymaganą obecność świadków można to również zrobić w dniu ślubu. Komplet dokumentów, który zabieracie do kancelarii parafialnej to: dowód osobisty, potwierdzenie ukończenia nauk przedmałżeńskich, potwierdzenie odbycia spotkań w poradni rodzinnej, potwierdzenie wygłoszenia „zapowiedzi”. Świadkowie muszą mieć jedynie dowody osobisty.
 • 4Dzień przed ślubem
  Odbywacie drugą spowiedź przedślubną.
 • 5W dniu ślubu
  Do kancelarii parafialnej musicie dostarczyć zaświadczenia o odbytych spowiedziach przedślubnych. W dniu ślubu podpiszecie zgodę na skutki cywilno-prawne małżeństwa konkordatowego; stosowne dokumenty podpisują także świadkowie oraz duchowny.
  6Dwa tygodnie po ślubie
  W ciągu 5 dni kościół ma obowiązek przesłać komplet dokumentów do USC. Urząd wystawia akt ślubu. Jeżeli wszystko odbędzie się bez przeszkód, po 2 tygodniach możecie udać się do USC po odbiór skróconych aktów małżeństwa.

Ślub konkordatowy: ile to kosztuje

Przy ślubie konkordatowym musicie uwzględnić następujące wydatki:
 • 1zapowiedzi - ok. 100 zł,
  2nauki przedmałżeńskie w większości bezpłatne, czasem jednak stanowią dodatkowy koszt od kilkudziesięciu do kilkuset złotych,
  3udzielenie ślubu w kościele, tzw. ofiara 200 – 1500 zł (bardzo rzadko zdarza się "co łaska"),
  4 odpisy aktu małżeństwa - ok. 20 zł.

Opócz tego musicie pamiętać o:
 • 1dekoracji kościoła (cena zależy od ilości i rodzaju kwiatów, jeśli wiele par jednego dnia bierz ślub - koszt można podzielić na wszystkie śluby),
  2bukiecie ślubnym, ozdobieniu butonierki Pana Młodego, bukietach druhen i świadkowej,
  3dodatkowym wyposażeniu (świeczniki, klęczniki, itp.)
  4oprawie muzycznej (organista - koszt ok. 100-200 zł lub muzyk, harfistka, śpiewak, skrzypek, chór itp.)
  5atrakcjach po ślubie (pokaz baniek, gołębie, itp.),
  6samochodzie do ślubu,
  7no i oczywiście nie zapomnijcie o obrączkach!

Ślub konkordatowy: przebieg

W uroczystym dniu ślubu państwo młodzi oraz świadkowie składają podpisy w odpowiednich miejscach zaświadczenia o zawarciu małżeństwa, na trzech egzemplarzach, które podpisuje również kapłan lub diakon błogosławiący związek. Po homilii następuje obrzęd zawarcia małżeństwa. Wszyscy wstają, a narzeczeni zbliżają się do ołtarza i stają przed kapłanem, który zwracając się do nich po imieniu zadaje im następujące pytania: (Imię i imię) czy chcecie dobrowolnie i bez żadnego przymusu zawrzeć związek małżeński? Narzeczeni odpowiadają: Chcemy. Czy chcecie wytrwać w tym związku w zdrowiu i chorobie, w dobrej i złej doli, aż do końca życia? Narzeczeni: Chcemy. Czy chcecie z miłością przyjąć i po katolicku wychować potomstwo, którym was Bóg obdarzy? Narzeczeni: Chcemy.

Następnie wszyscy zebrani śpiewają stojąc hymn do Ducha Świętego "O Stworzycielu Duchu, przyjdź", prosząc Ducha Prawdy i Uświęciciela o dary i łaski konieczne w małżeństwie.

W chwili zawierania małżeństwa narzeczeni zwracają się do siebie i podają sobie prawe dłonie, a kapłan wiąże je końcem stuły. Narzeczeni powtarzają teraz kolejno za kapłanem: Ja (imię) biorę ciebie (imię) za żonę (męża) i ślubuję ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz że cię nie opuszczę aż do śmierci. Tak mi dopomóż, Panie Boże Wszechmogący, w Trójcy Jedyny i wszyscy Święci.

Ślub konkordatowy: jakie wyznania?

Warto wiedzieć, że oprócz Kościoła Katolickiego prawo do udzielania ślubów konkordatowych w Polsce posiada 10 kościołów i związków wyznaniowych. Każdy z nich może to uczynić na podstawie ustaw indywidualnych regulujących ich działalność. Związki wyznaniowe i kościoły, w których można zawrzeć małżeństwo konkordatowe to: Kościół rzymskokatolicki, Kościół grekokatolicki, Kościół neounicki, Katolicki Kościół ormiański, Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny, Kościół Ewangelicko-Augsburski, Kościół Ewangelicko Reformowany, Kościół Ewangelicko-Metodystyczny w RP, Kościół Chrześcijan Baptystów, Kościół Adwentystów Dnia Siódmego, Kościół Starokatolicki Mariawitów, Kościół Zielonoświątkowy, Kościół Polskokatolicki, Związek Gmin Wyznaniowych Żydowskich.

Cztery kościoły i związki wyznaniowe działające w Polsce nie mają prawa do ślubu konkordatowego, mimo iż posiadają ustawę indywidualną, są to: Muzułmański Związek Religijny, Karaimski Związek Religijny, Kościół Katolicki Mariawitów oraz Wschodni Kościół Staroobrzędowy tzw. bezpopowcy.
<
głosuj
 
dodajKomentarz
Autor:
Tekst:

GUÍA COMPLETA DE EMPRESAS EN:

TODO LO QUE NECESITAS PARA ORGANIZAR TU BODA

MÁS DE 14.000 PROVEEDORES


NUESTRO BOLETÍN EN TU MAIL


Acepto las Condiciones legales y la Polityka prywatności de Bodaclick


Wasze śluby na czołówce!

 GOSIA & ANDRZEJTradycyjny ślub i wesele

GOSIA & ANDRZEJ
Tradycyjny ślub i wesele

Ślub Małgosi i Andrzeja odbył się nietypowo, bo w piątek. Reszta - zgodnie z polską tradycją. Zobaczcie! [Zobacz]

How Could My Significant other Use Fb Information Lookup To Monitor Me?Root elements for flexispy around the USAFinal week’s buzzing media which received even google’s focus was approximately the launch of ... [Idź do bloga]